Isciabi Sardhi: la Catarogna digghia ischusa - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Isciabi Sardhi: la Catarogna digghia ischusa
Veni guasi la risaredda "sardonica" a vidè cantu è cinigga l'isthoria candu torra ke raiu, puru addaboi di securi, a ca l'à isdhobaddadda.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Veni guasi la risaredda “sardonica” a vidè cantu è cinigga l’isthoria candu torra ke raiu, puru addaboi di securi, a ca l’à isdhobaddadda.
 

L’isthoria ki è ischribendi la Catarogna, massimamenti daboi ki Madrid à presu l’indipendentisthi di lu Parlamentu pa lu reatu di “sedizioni” e “ribellioni”, no pudia ki evucà l’isthoria di la “Sardhigna aragunesa”. È impurthanti dì, ki kistha denominazioni è soru isthoriugrafica akì era, inveci, tutta caddarana la puritigga e fintzamenta la linga di kissa duminazioni.  Kisthu sisthema s’era originaddu cun la cunfederatzioni Caddarana-Aragunesa, nadda cu’ l’affidu, i lu 1150, tra Petronilla D’Aragona e Berengariu IV conti di Barcellona. Cun tari cuiubera, kisthu dibintesi printzipi a gubennu di lu regnu di la muglieri. Accò, tandu, akì a L’Ariera si fabedda “caddaranu”, e no aragunesu. 
Li caddarani-aragunesi jumpisini in Sardhigna i lu 1323 cu’ la ciamadda ki li fesi lu re Ugoni II d’Aiburia pa assé amparaddu a buggatzi da la Sardhigna kissi udiosi pisani. I lu 1324, daboi ki kissi tuschani s’erani arresi e andaddi, kissi iberici fundesini kissu Regnum Sardiniae, fintza a kissu mamentu un tituru soru virthuari, ki l’ischosthiggu paba Bonifatziu VIII dunesi i lu 1297 a Jaggu (caddaranu) II D’Aragona pa duimiria marchi di pratta a l’annu. 
Libaradda la terra patria, li sardhi l’ischumbattu dubiani fallu abà cu’ li caddarani. E da subiddu cumprindisini ki tra kissi “liberadori” e li duminadori itarici no v’era diffarentza. Fruschina fruschina, infatti, kissi erani tzirchendi d’assuggità tutta la naciò sardesca, pa fà sudditti li sardhi.  A ischuntzà li “jogghi” e a falli cumprindì ki lu poburu sardhu no era dipunibiri a piggiassi e a dibità una proprieddai di kissa isthituzioni anzena, vi pinsesi cun fotza e digniddai lu re Marianu IV, figlioru di Ugoni II. Tandu, ke la  predda d’atzaggiu, li dui Isthaddi s’allummesini a foggu in una gherra k’ischumintzesi i lu 1353 pa arriggissi, tra pazi e gherra, soru i lu 1478, si puru lu Giudicaddu accabbesi i lu 1420. 
Lu re nosthru si cumpurthesi da suvranu ki non recognoscentes superiorem, e kisthu fattu purthesi lu re caddaranu Preddu IV, lu tzerimuniosu, a cunsidarallu “tradidori” e “rimpeddu”, “ribelli”. Una situazioni pritzisa a la ki s’è prisintendi in Catarogna abà.  Kisthi “reati” inzirriesini l’ischontru tra lu natziunarismu appundaradori caddaranu e kissu sardhu di liberazioni.  A dui anni da la gherra, kissu re e lu Parlamentu ditzisini ki li sardhi dubiani assé puniddi a manera di falli isthrimintì: falli isciabi. Umpari a l’aragunesi, cu’ li banderi a isthrisci groghi e rui e di li cuattru mori, ischumintzesini, ke li saraceni di umbè di tempu addaboi, a fà ischurreri i li biddi, li di li costheri e di drentuderra. Ammatzabani li “ribelli” e li “inutiri”, e puniani li caddeni a tutti li ki pudiani assé vinduddi: femmini, pitzinni e criadduri. Si una femmina era grabidda, lu varori era guasi di lu doppiu akì cun kissa criaddura in coipu abiani un isciabu in più.  Cu’ li parthoggi, inveci, aisittabani l’isthittiddu primma di siparallu da la mamma. E v’erani puru li ki s’erani ipiziarizaddi i lu cummetziu di li minoreddi; un’althra isthoria tristhi di una gherra ki s’era fatta unilateralmenti etnica e ratzistha.  In kistha situazioni perversa tzi passesi fintzamenta kissa funtumadda “La bedda di Sanluri”. Kistha femmina, daboi ki è ‘sthadda ‘sthrupradda da Marthinu lu giobanu, infattu a la gherra di Sanluri i lu 1409, la vindisini in terra iberica. A eddu, re caddaranu di Sicilia, morthu daboi di calche dì, l’abiani interraddu i lu mausoreu di lu duomo di Cagliari. E È ancora inkibi.
La Sardhigna dibintesi pa kissi “negrieri” la risuza di una merci ciamadda “sards”. Nabi pieni d’isciabi parthiani da Cagliari e da L’Ariera diretti in terri luntani.  La Jesgia si cagliesi sempri a la mudda, abisumeu lu mutibu erani kissi duimiria marchi funtumaddi. Ma li cattorici, pa printzipiu, no pudiani fà isciabi althri cattorici, akì es inhumana e contra la ley de Déu vendre christians, ma li caddarani abiani cussì in nivra li sardhi ki ischumpassesini cassisia etica. 

Li sardhi sicuisthraddi pudiani turrà libari soru si la Nació Sardesca si fussia arresa a la Curona aragunesa, tandu a lu Regnun Sardiniae. Ma kissu ricattu aprittaba l’antigghi nosthri a cumbattì ancora cun più cunvintzioni, si puru, e abisumeu propiu paghissu, abiani parenti e conpatrioti presi. E sempri amparaddi da kissi Aiburia! Aiburia! Morgen sos catalanos!, si fesini più atzuddi e tirriosi.
Kissa puritigga insasthanadda à distharraddu, antzi deportaddu, cosa di 55miria sardhi. La legarizazioni di l’isciabi sardhi, l’isthragu di jenti innutzenti e la pesthi ki missaba cantu tz’era, purthesi la poburazioni a la fini di la gherra a 120/150miria passoni. A l’ischumentzu di lu cunfrittu era arumancu lu doppiu. 

È passaddu umbè di tempu da tandu, ma saristhia impurthanti ki kisthi caddarani d’abà riccunnosciani tuttu lu mari ki fesini kissi di lu Regnum Sardiniae, e prisentiani l’ischusi isthituziunari a la nazioni sardha. Di kisthu si pudaristhiani fà ambasciadori l’indipendentisthi sardhi ki dugna tantu andani in Catarogna. 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits