Addiosu Padri Raimondu - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Addiosu Padri Raimondu
Tz'à kirivraddu lu cori la nutitzia ki sabaddu, 13 di ginnaggiu, padri Raimondo Turtas tz'à lassaddu pa sempri.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Tz’à kirivraddu lu cori la nutitzia ki sabaddu, 13 di ginnaggiu, padri Raimondo Turtas tz’à lassaddu pa sempri. Dì ki era un ommu di jesgia, un prufissori mannu di l’unibessiddai, un isthoriggu  ki à ischrittu umbè di libri e k’isthazia sempri isthudiendi, abisumeu no abbastha. Era umiri, padri Turtas, e sempri prontu a dà amparu puru candu isthazia mari di saruddu. Era unu k’isthudiaba pa intregà a l’althri lu ki sabia. 
L’abia cunnisciddu in “cumbattimentu” umbè d’anni adabà, addadoi ki uffitziesi la messa in sardhu i la jesgia di Santu Pauru a Sassari. Abarani a assé sempri un bedd’ammentu l’arrasgiunaddi ki tzi faziami in kissa interconnessioni linghisthigga sardha-bittesa e sassaresea, candu l’attuppaba in carrera e candu atzabu a casa soia pa cumbiddallu a dà kissa “Missa Manna”pa Paba Wojtyla. Mi l’ammentu candu, appianu appianu, atzaba cu’ lu baccurinu i l’ischarini di l’althari di la jesgia di Bellè. Era un sacrifitziu mannu pa eddu, ma padri Turtas era sobrattuttu un miritanti e no pudia mancà a kiss’attoppi. Fabiddà di kissu Paba e di lu dirittu, tandu, di li sardhi a abé la messa in sardhu, era impurthanti pa crià kissa cussentzia i lu poburu e dà l’esenpiu a l’althri preddi ki era pussibiri, kena pirigguru di faratzi a l’inferru. 
Lu prubrema di lu sardhu i la jesgia no è mai ‘sthaddu tecnicu, cumenti ischribì, pa esenpiu, lu missari,  ma purittiggu. Eddu era aprittaddu da kissa puritigga pisanti d’itarianizazioni  e da kissa jesgia “sardha” assuggittadda e vigliacca ki, a parthi, calchunu. l’à lassaddu a la sora i la cumbatta pa lu sardhu i la jesgia. À fattu tantu padri Turtas pa la linga nosthra, sobrattuttu si cunsideremmu ki la forma mentis di la jesgia è sempri kissa liadda appari cun kiss’Itaria di “Una d’arme, di lingua, d’altare/Di memorie, di sangue, di cor”. E, infatti, lu cardhinari Angelo Bagnasco, presidenti di la CEI, pa li 150 anni di l’anniversariu di l’Itaria unidda, dizesi ki era una occasioni firitzi pa «un nuovo innamoramento dell’essere italiani» e ki li «cattolici sono i soci fondatori del nostro Paese, e l’unità d’Italia […] resta una conquista preziosa e un ancoraggio irrinunciabile»; «L’unificazione è il naturale sbocco di un’identità nazionale forte radicata, sussistente da tempo». Una rasgioni justha fatta pa l’itariani, ma ki no anda bè pa li sardhi, akì kissi parauri, pisaddi a lu “Marzo 1821” di Alessandro Manzoni, voni dì “unificazione linguistica” fintzamenta i la ririgioni e i la fedi. A la manera sciovinistha, sighendi l’andadda signadda da li “pregoni” e di li “lettere di avvertenza” ki ani fattu l’isthoria di li pruibizioni di lu sardhu i l’abagnerizazioni, è cuntzessu soru l’itarianu. Ma padri Raimondu punia sempri un semini i la terra nosthra e dizia: «Semmu primma di tuttu sardhi». Da la bozi e da lu cori di kisthu gesuita significaba, no una sardhiddai regionari, ma natziunari cun tutti li diritti posthi a piz’appari a cultura di la Sardhigna. E ancora ipricaba ki «L’itarianu no è l’uniggu “isthrumentu comunicatibu di la fedi pa lu poburu nosthru”; affaccu a kisthu v’è un althru “singurari isthrumentu comunicatibu di la fedi: lu sardhu. E ca saristhia  la più “adeguadda varorizazioni” soia si no kissa di la comunicazioni e diffusioni di la fedi, tandu i la predicazioni?». Abesumeu propiu paghisthu mutibu a dugna “Missa Manna” lu sardhu era guasi di lu tuttu  paddronu di la jesgia. Da ommu libaru, Turtas, no priguntaba lu pimmissu a nisciunu pa fallu.  E in tutti li messi in sardhu ki dazia, a Sassari e in althri logghi puru, l’assembrea era cun eddu sempri parthi attiba di la funtzioni. 
Tzi piazi ammintallu candu prigaba – lu pudimmu vidé ancora i lu video ki sighi – lu babbu nosthru in sassaresu. Althri atzioni di miritantza erani, pa esenpiu, candu liggia l’abagneriu, cumenti lu di sigundu Juanni 11-12,1: In cussu tempus, s’it irmalaidatu unu tzertu Lazaru de de Betania, sa iddha de Maria e de Marta sa sorre. Maria it cussa emina chi aiat ispartu su profumu in sos pedes de su Segnore  e los aiat assutatos chin sos bellos pilos suos; Lazaru, su frate, fit malaidu. Sas sorres l’aiana mandhatu a narrere: «Segnore, s’amicu tuo est malaidu». Intendhende cust’imbassata, Gesùs at natu: «Custa malattia no est pro sa morte, ma pro sa groria de Deus, a fines chi dae custa su Itzu de s’omine siat grorificatu». Gesùs cheriat meta bene a Marta, a sa sorre e a Lazaru. […]. Parauri potenti i la bozi di Padri Raimondu ki fazini vinì lu tzuddu. 
Era naddu i lu 1931 a Bitti. Abarà a assé diffitziri ki la Sardhigna aggia torra un sardhu ke Turtas. L’ipirantzia è ki calche dischenti soiu aggiompia lu tisthimoniu ki à lassaddu. Tinimmu in cunsideru, ma ipeziaimmenti lu dubaristhiani di fà li passoni di jesgia, la ciamadda ki fazia: «Onorade sempre sa limba sarda». 
Gratzie Padri Raimondu!

Telesassari.tv à registhraddu dui di kissi messi funtumaddi: 
http://www.sassari.tv/video.php?id=1080&cat=12
http://www.sassari.tv/video.php?id=1081&cat=12

 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits