Torres e Bastia, l'amigghevuri di fuba - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Torres e Bastia, l'amigghevuri di fuba
Linga sassaresa, linga cossa: e semmu fraddeddi!
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
È da lu 2004 ki li tifosi di la Torres e di lu Bastia s’isthimani e s’isthrignini la manu cumenti l’antigghi. V’è una sintunia guasi patriotica ki, abisumeu, ischumpasseggia lu joggu di lu fuba, ma ki cun kisthu si fazi più forthi. Un liammu ki si po assibisthà figgiurendi da fóra li dui tifoserii: l’amori pa la linga di la titta, la linga materna, lu sensu d’assé di una terra pecuriari. Accò, tandu, ki lu cossu e lu sassaresu s’acciappani in kissu loggu, ma no soru in kisthu, indì dugnunu è libaru d’ipricà lu sintiddu pa la terra soia: l’isthadiu. E dugnuna di kisthi tifoserii “Ultras” è una resisthentzia culturari a ca, lu frantzesu e l’itarianu, e mancu fruschina fruschina, è catzigghendi li linghi di kisthi poburi. Una cussentzia linghisthigga ki dibenta biringue fintzamenta i la ciamadda cu’ la propaganda, cumenti i l’ “Attoppu amigghevuru/Scontru amichevule”, tentu l’11 d’aosthu passaddu.
In Cossigga e in Frantza li tifosi cossi cantani lu Diu ti salvi Regina, l’innu natziunari, ma puru  lu “Noi no semmu frantzesi!”. Li sassaresi cantani la bozi di la Sassari antigga ki è un ipuntogliu a imprià torra la linga vera di li sassaresi. E si la cussentzia linghisthigga di tutti li torressini è ancora di frabiggassi bè, di siguru la “Cuiva Nord” è una ghia bona.
Una bedd’attrumadda di torresini so parthuddi, tandu, pa Bastia pa jumpì a l’isthadiu di Folelli, e mannu è ‘sthaddu l’amparu a l’ischuadra sassaresa.
Li fuimmazi:
BASTIA: 1 Martin, 2 Cioni, 4 Bocognano, 5 Kulibaly, 6 Mary, 8 Schur, 9 Mesbah, 11 Haguy, 13 Salis, 15 Lorenzi, 16 Garlotti, 17 Poggi, 18 Santini, 20 Santelli, 21 Gbeugy, 24 Moretti. Allinadori ROSSI.
TORRES: 1 Kinalis, 2 Briukhov, 3 Leto,4 Bilea, 5 Minutolo, 6 Peana, 7 Sarritzu, 8 Bianco, 9 Virdis, 10 Demartis, 11 Saba. A disp: 12 Tsoulfas, 13 Lazazzera, 14 Pinna R., 15 Uleri, 16 Morfakis, 17 Piga, 18 Padovani, 19 Pinna Tore. Allinadori TORTORA.
Aibitru Guelfucci, 1° Gerandi, 2° Oukhattou. (Da la pagina FB di Torres Sassari)
 
Lu Bastia segna a lu 2’ cun Mesbah. La Torres s’è impignadda e un gol a lu 18’ è intraddu gratzia a Leto, ma lu Bastia segna ancora cun Santelli a lu 20’. I lu mentri la Torres Sassari augureggia diccia bona a tutt’e dui l’ischuadri: “Forza Torres! Forza Bastia!”.
E si puru lu Bastia à auddu la megliu, lu ki conta è ki li dui tifoserii si so auddi fendi attoppu appari pa una cosa impurthanti e noba a obara di la “Cuiva Nord” ki à cunsignaddu una targha ki dazi curunamentu a lu varori d’assé “amigghi” avveru. E propiu pa dà uffitziariddai surenni, la linga impriadda da l’ “Ultras” sassaresi è kissa nosthra da sempri, la sassaresa: “ A l’amigghi cossi di lu Bastia, un segnu pa assé sempri fraddeddi i’ lu doru e i’ la vittoria! 11 d’aosthu 2018 Curva Nord Torres 1903”. Parauri ki no ani bisognu di commenti. Un’althra targha ancora è ‘sthadda dunadda  a ammentu di kisthu “Attoppu amigghevuru”. Tutt’e dui da la dì so in ipusizioni i la sara di li trofei di l’isthadiu di lu Bastia.
L’attoppu è ‘sthaddu un eventu umbè impurthanti, tantu da dedicalli una festha e un cuntzerthu di canti traditziunari e patriotigghi. Tuttu orghanizaddu da li bastiacci. Ma li torresini no ani pinsaddu soru a dibirthissi, ani puru omaggiaddu cun ribiria manna li vittimi di Furiani di lu 1992. In  kiss’isthadiu erani jugghendi lu Bastia e lu Marsiglia, ma tuttinuna la tribuna s’isciaresi fendi dizottu morthi. Abà i la crozi di lu monumentu di kiss’isthragu v’è l’isceipa di la Torres.
Di fattu, kisthi “Ultras”, so punendi in pratiggu la purutigga di l’interscambi culturari cu’ li cossi, kena aisittà lu burocratiggu Comuni di Sassari. In materia di puritigga linghisthigga lu matesi: li pitzinni di la “cuiva” no soru so tuterendi lu sassaresu, ma lu so affimmendi curturalmenti intreghendiru i lu cori di dugna torresinu e sassaresu.
No pa fà ciarameddi, ma la viriddai è di dì: la “Cuiva Nord” è un esenpiu a l’amministhrazioni comunari ki a ciarri jà è bona, parò, pa dessi paglia, fabedda e ischribi sempri in itarianu.
Eu li torru gratzie a kisthi di la “Cuiva”, ma tutti li di la cabura linghisthigga dubaristhiani dì gratzie a kisthi “Ultras”, akì in kisth’obara ani daddu pristhiggiu a tuttu lu sassaresu.Ritratti di Daniele Atzori e di lu web.

 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits