LA PUISIA IN SASSARI - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
LA PUISIA IN SASSARI
Puru una ziddai cument’è Sassari, nadda quasi mill’anni fa (ma sabemmu chi in li nosthri cabburi v’isthazìa genti già da un be’ di tempu), ha una so’ linga, chi è dibessa da tutti l’althri chi si fabeddani in Sardhigna.
DI Mario Marras
 
 
 

Puru una ziddai cument’è Sassari, nadda quasi mill’anni fa (ma sabemmu chi in li nosthri cabburi v’isthazìa genti già da un be’ di tempu), ha una so’ linga, chi è dibessa da tutti l’althri chi si fabeddani in Sardhigna; soru a Castheddusardhu e inchibi affaccu fabeddani guasi che noi. No abemmu documenti antigghi in sassaresu, li più luntani so di lu 1700 e si tratta di puisii chi Giuanni Ipanu di Piubagga abia auniddu in un libru, “Canti popolari in dialetto sassarese”.

Già da chissi puisii si po cumprindì chi l’anima sassaresa abia la passioni pa’ iscribì sia cosi allegri e risurani, sia puisii d’amori, di sintiddu. E chisthu lu dimmu subiddu, acchì tanta genti pensa ancora chi lu sassaresu sia la linga soru di la cionfra, di l’ingiugli, di la buffunatura, di la gobbula. Ma si vi pinsemmu be’, no po assè chi una linga chi ha più di 25.000 parauri sia impriadda soru pa’ buffunà e pa’ ridì: no, è un ibbagliu mannu!! Lu sassaresu è la linga di tanti e tanti obbari di puisia “seria” chi si varini avveru assai, chi no fazini brutta figura in cunfrontu a althri obbari più famosi e più numinaddi. Basthianu Quesada, un pueta nosthru, già i’ lu 1909, dizia: “Chi la linga di Sassari no sia/capazi d’ipriccà lu sintimentu,/si si dizissi, faula saria…”.

Oggi vi vogliu prisintà uniguanti pueti chi hani ischrittu in sassaresu e chi so famosi no soru inogghi, in casa nostra.

Ischuninzemmu da Pumpeu Calvia (1857-1919), chi ischribi “Sassari mannu”, obbara di puisia chi fabedda di la ziddai e di la genti, fendi fa a lu sassaresu un passu addananzi pa’ fallu dibintà più lebiu e gintiri.

Assai impurthanti è Mario Aroca (1867-1965), cunnisciddu in Sassari cumenti Brottu Sarippa. La so’ puisia ha un poggu di marincunia, puru pa’ lu fattu chi ha passaddu anni fora da Sassari; l’ammenti, li logghi ma puru li saori e li prufummi di la ziddai torrani in chisthi puisii puru cun aizu di gana di ridì.

Un altrhu chi ha lassaddu un segnu beddu mannu è Salvator Ruju (1878-1966), cunnisciddu puru cumenti Agniru Canu. In dui libri soi, “Agnireddu e Rusina” e “Sassari veccia e noba”, si poni liggì puisii assai beddi, pieni d’amori e di sintiddu, chi trattia di Rusina o di Sassari. Manna la so’ passioni pa’ la terra e pa’ li logghi di la ziddai, chi ha visthu ciambadda in pogg’anni, dibintendi assai dibessa da chidda zappadorina (bastha liggì li puisii di lu grattazeru…).

Fabiddemmu puru di Battistha Ardau Cannas (1893-1984), cagliaritanu ma campaddu guasi sempri in Sassari: un accudiddu chi però ha vuruddu fabiddà cun amori d’una ziddai risurana.

Naddi in lu mattessi annu (1904), Rosilde Bertolotti (1975) e Cesarinu Mastino (1980) so dui pueti chi hani sabuddu raccuntà cun li vessi la biddezia di Sassari e di la so’ genti, casche voltha buffunendi e pigliendi in giru, tanti volthi cun parauri d’amori e d’affiagnu, cun lu sintiddu giusthu pa’ dugna situazioni, tra ammenti e passunaggi curiosi o passoni di famiria.

Tutti li chi aggiu numinaddu so pueti di varori, e no lu diggu eu; pagini e pagini hani ischrittu littaraddi e isthudiosi di puisia, chi l’hani cunsidaraddi che masthri. E oggi? Beh, oggi in Sassari la puisia è ancora “in pedi”, lu saruddu è dischretu. Ma ni fabiddemmu un’althra voltha!!!


 

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits