Lu sindaggu di Sassari e la linga sassaresa - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Lu sindaggu di Sassari e la linga sassaresa
Critiggà la puritigga è fatziri. No semmu mai cuntenti e a dugna cosa acciappemmu l'akè! E una voltha kisthu, un'althra voltha kissu. Vi n'è pa tutti li gusthi.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Critiggà la puritigga è fatziri. No semmu mai cuntenti e a dugna cosa acciappemmu l’akè! E una voltha kisthu, un’althra voltha kissu: tzentru  isthoriggu abbandunaddu, pistha tzicrabiri, battiriuggiu, e la saniddai runtziadda, li paimmi di Lu Pianu pintaddi a carrasciari… Vi n’è pa tutti li gusthi. In tutti kisth’anni di mandatu li tzittadini l’ani fattu propiu “grogu”a lu sindaggu di Sassari Nicola Sanna. Li sassaresi, l’ischuru, lu “prutzessu” vi l’ani fattu a dugna Faradda cun frusciaddi isthrimintosi, cumenti si si fussia sigaddu lu Bannus Consensus.  Ma eddu no sinnè daddu pa intesu, e à cuntinuaddu i l’obara soia. No entru i la puritigga di la “normale amministrazione” soia, ma, se paghissu, mancu i li ki vi so ‘sthaddi primma d’eddu, e no sigu la moda di lu crittiggu.
Li rasgioni daddi da l’ischora “impropia” e puritica, ki dugnunu di noi à fattu i la vidda soia, fazini assibisthà  tasselli culturari “althri” ki s’incrasthrani in varori dibessi di dà a l’identiddai e caratteri di la tziddai. Fintz’abà Sassari è un’entiddai anonima  ki mancu lu riccunnoscimentu di l’Unesco di Li Candareri ridesci a dalli varorizazioni olthri a kissa festha. No possu tandu ischansà di dì ki no aggiu auddu nisciuna ipirantzia in kiss’ommu, e i lu gubennu soiu, ma mancu i li ki si fazini ciamà “opposizione”, akì tutti ani sighiddu lu drettu di l’urdhinariu. Ma cos’è mancaddu, tandu, a Sassari più di tuttu? In tutti kisth’anni è junta a mancà l’anima soia: l’ivulthadda di lu “diarettu” a linga uffitziari di lu fabeddu nosthru sassaresu. Un tintatibu s’era tentu i lu luntanu 2002 cun una delibera di lu consiglieri cumunari Ugo Niedda
Eppuru, no vi vo tantu a cumprindì ki una “Sassari tziddai biringui” saristhia in gradu d’immubì in mannu una makina culturari, finanziaria e economica, capatzi di dà a la tziddai nosthra una vidda noba pecuriari kena buggà nudda a l’itarianu, si è kissu ki si timmi. Pinsemmu a l’ischora cun masthri e prufissori ki dazini digniddai a lu sassaresu imparendiru a li pitzinni ki, umpari a l’itarianu, imparani puru l’ingresu. Saristhia una tziddai moderna e dimucratica. Pinsemmu, ancora, a la toponomasthigga diffusa ki dazaristhia visibiriddai a lu fabeddu nosthru, a li traduzioni di l’atti amministhratibi, no soru interna a lu Cumuni, ma puru i la cumunicazioni cu’ li tzittadini.
In una disciprina biringui nuimmadda, kisthu pritzisaddu  s’isthirriaristhia, cu’ lu tempu, fintzamenta in tutti kissi enti d’Isthaddu ki tzi so in kistha tziddai e in tutta la cabura linghisthigga. Inveci nudda! Mancu un tunciu! 
Cumprendu ki pa tanti kistha visioni po assé “un’iscidda di susthu”, ma si debi ischumintzà a abé lu cuntzettu ki la linga nosthra no è soru cionfra, puisia o conti di ridì. La linga nosthra è una cosa seria! Li sassaresi debini abè l’esercitziu di lu dirittu a reratziunassi in sassaresu, parificaddu a l’itarianu, cun tutti l’uffitzi pubbritzi di lu territoriu cumunari. Lu Cumuni disthia isciubarà tra la grafia traditziunari e la moderna, l’etimurogica e fonorogica, e dà garantzia a l’impreu di kistha linga. Akì si no è kisthu ente pubbricu “nosthru” a dà varori a lu sassaresu ca debi assé ? E si no è lu Cumuni, ca debi punilli afficcu? Fintz’abà l’amministhrazioni prisenti e passaddi ani tradiddu. Abiani lu duberi di ipricà in sassaresu cu’ li tzittadini soi, ma no l’ani fattu. No abbastha ki lu sindaggu a dugna Faradda aggia dittu “A tzent’anni!”.  La linga nosthra no finì e no po cumprissi soru in kissu auguriu. Cussì cumenti no è abbasthaddu abé premiaddu kissu pitzinnu ki i lu 2014 s’era diprumaddu i la di tre media cun un esami in sassaresu, e mancu kissa prisintadda, fabiddendi di “dialetto”, a l’edizioni noba di lu Brevi Catechismu di lu 1857di l’Arcivescamu Alessandru Dominiggu Varesini. Puru Manlio Brigaglia, i la rubbrica “Memorie Sassaresi” di La Nuova Sardegna, fesi più di una ciamadda a lu Cumuni, ma indibadda. E è una lasthima di piccaddu ki Nicola Sanna no aggia tentu contu di kisthi ipuntigliaddi. E ancora venini a la sora li parauri di un ommu di vaglia, lu linghistha Leonardo Sole: «Kistha linga ki pudia custhituì l’orgogliu di una nazioni è ‘sthadda i li fatti degradadda a “dialetto” e “vernacolo” pa effettu […] sobratuttu di un zetu intellettuari e puritiggu più attentu a li bozi e a l’ordhini ki viniani da fóra ki a li rasgioni di l’identiddai propia».

 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits